Občni zbor 2011
Na podlagi 1. točke, 3. odstavka 23. člena  Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 15.9.2011 sklenil, da bo sklical redni občni zbor društva.

Spoštovani!

Vabimo Vas, da se udeležite letnega občnega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden v Penzion letališče Bernardka Bagari, Müzge 2 Murska Sobota (letališče v Rakičanu) 
Shop around. The best Swiss iwc fake watches UK with high quality are here. Read more details if you want.
Wish you buy UK cheap rolex replica watches from the discounted website. They are suitable for both men and women.                      
dne 14.10.2011 ob 18.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov občnega zbora
 • delovnega predsedstva v sestavi predsednika in dveh članov
 • zapisnikarja in
 • dveh overovateljev zapisnikov
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Obravnava in sprejem poslovnika občnega zbora
4. Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora
5. Podaja poročil
 • o delu kluba
 • predsednikšportna dejavnost g. Kacijan
 • o blagajniškem poslovanju
 • poročilo nadzornega odbora
6. Razprava o poročili in sprejem poročil
7. Izvolitev organov kluba
 • podaja predloga Upravnega odbora za organe kluba
 • razprava in morebitni dodatni predlogi
 • glasovanje o organih kluba
 • prekinitev za čas imenovanja predsednika in podpredsednika kluba
 • predstavitev vodstva UO članom občnega zbora
8. Predstavitev programa dela kluba za leto 2012, razprava in sprejem

predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
Drago RIBAŠ

Kot vsako leto bomo lahko ostali tam tudi na večerji in zabavi. Prilagam menu, ki ga je pripravil organizator , del cene za večerjo bo plačal klub, del pa plača vsak sam in sicer 7,0 EUR. Pijača po končanem občnem zboru je v lastni režiji.Prosim, če sporočite prijave članom upravnega odbora iz enote ali službe ali pa na telefon 025224211 ali Email melita.horvat@policija.si do 13.10.2011. Cena večerje je enaka za člana/nico in morebitnega spremljevalca/ko.
If you like forever classic fake watches, you cannot miss the best replica orologi di lusso.
Best fausse richard mille online are worth having.

Menu
Goveja, gobova juha,svinjski zrezek v korečnkovi omaki, puranji dunajski zrezek, kruhov cmok, pomfri,mešana solata,sladica

Letos je volilni občni zbor, zato je potrebno sporočiti imena kandidatov do 10.10.2011 na naslov, ki je naveden zgoraj.
© Regionalni klub IPA za Pomurje 2024
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si