Občni zbor 2009
Na podlagi 1. točke, 3. odstavka 23. člena  Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 02.10.2009 sklenil, da bo sklical redni občni zbor društva.

Spoštovani!

Vabimo Vas, da se udeležite letnega občnega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden v Motelu Čarda v Nemčavcih 39/c
AAA 2023 rolex replica watches UK can be found from the online store. All the collections are available.
Swiss official fake rolex watches UK for sale are cheap for men and women.
                                      dne 30.10. 2008 ob 18.00 uri

z naslednjim dnevnim redom:

1.    Izvolitev organov občnega zbora

-    delovnega predsedstva v sestavi predsednika in dveh članov
-    zapisnikarja in
-    dveh overovateljev zapisnikov

2.    Ugotovitev navzočnosti

3.    Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora

4.    podaja poročil
-    o delu kluba – predsednik
                                          -  športna dejavnost g. Kacijan
-    o blagajniškem poslovanju
-    poročilo nadzornega odbora

5.    Razprava o poročili in sprejem poročil

6.    Predstavitev programa dela kluba za leto 2010, razprava in sprejem

                                       
                                                      predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
                                                                             Drago RIBAŠ

Nadaljevanje v dokumentu spodaj

© Regionalni klub IPA za Pomurje 2023
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si