Okrogla miza ob 25. obletnici IPA
Spoštovane IPA prijateljice in prijatelji!

Regionalni klub IPA za Pomurje 
v letu 2013 obeležuje 20 let obstoja in delovanja. 
Skupaj z upravnim odborom 
Sekcije IPA Republike Slovenije
smo se dogovorili, da bi v času praznovanja  20.  obletnice izvedli tudi okroglo mizo na temo:
IPA V REPUBLIKI SLOVENIJI VčERAJ, DANES JUTRI
22 februar 2013 od 14.00 do 16. ure
v sejni sobi PP Murska Sobota

IPA je na našem območju prisotna že več kot 25 let. V začetku so se naši člani v članjevali v klube v R Avstriji in R Italiji. Leta 1991 smo ustanovili svojo Sekcijo,Cartier Replica ki aktivno deluje še danes.

Po več kot 20. letih delovanja sekcije in regionalnih klubov v njeni sestavi je prišel čas, da se pogovorimo o prehojeni poti in razmišljamo o njeni prihodnosti.

Razpravljali bomo o:
  • Vlogi in pomenu IPE med policisti, cariniki in pravosodnimi policisti danes.
  • Kaj menijo člani IPA o IPI ?
  • Ali obstaja interes za delovanje v IPI in seveda kakšen je ta interes ?
  • Ali obstaja pri upokojencih interes za članstvo in delovanje v IPI ?
  • Zakaj se posameznik vključi v IPA organizacijo in kaj ima IPA od člana ?
  • Kaj mi pomeni, da sem čLan IPA ?

Zelo pomembno je nakazati pot naprej za naslednje desetletje delovanja.

Ali bo okrogla miza odgovorila na vsa vprašanja? Seveda ne bo, vendar se bo začela javna razprava med članstvom o vlogi in pomenu ter smeri razvoja, ki bo lahko v pomoč vodstvu Sekcije in regionalnih klubov za delo v naprej in tudi način popularizacije IPE v notranji in zunanji javnosti.

Vljudno vas vabimo, da se nam pri družite pri razpravi o naši skupni prihodnosti in nam pomagate svečano obeležiti 20 let delovanja.

Po okrogli mizi bomo odšli v grajsko dvorano gradu v Murski Soboti, kjer bo svečana akademija ob 20 obletnici delovanja Regionalnega kluba IPA za Pomurje.

Prosimo Vas, da nam zaradi organizacijskih razlogov, do 18. 2. 2013 sporočite število udeležencev na okrogli mizi.


Drago RIBAŠ
Predsednik RK Pomurje
© Regionalni klub IPA za Pomurje 2021
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si