Z A P I S N I K upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje
IPA REGIONALNI KLUB
ZA POMURJE
Št. IPA-  9 /2009

Z A P I S N I K

upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje dne 03.07.2009 ob 12.00 uri v sejni sobi  PU M. Sobota. 
UK best quality copy audemars piguet shop uk with various high-quality knockoff watches on sale. Fast shipping. Quality guarantee.

This counterfeit watch online store has just about every wholesale uk replica rolex watches you could wish for.PRISOTNI: predsednik RIBAŠ Drago,  PRŠA Jožef, KACIJAN Danilo, PUCKO Biserka,                                       
                      ŠOBAK Janko,  ZELKO  Miroslav, NEMEŠ Andrej, HABULIN Tomislav,
                      ŠIPLIČ HORVAT Vesna, ŠERUGA Denis, REIHS Karel, ZORJAN Renata

UPRAVIČENO ODSOTNI: ŠKERLAK Slavko,  KEPE Manfred, KAROLY Karel, SRAKA Marjan, Carina, Zapori

D n e v n i  r e d :

1. Prireditve v letu 2009
2. Razno


Predsednik g. RIBAŠ pozdravi prisotne in pove, da se je seje upravnega odbora IPA Sekcije v Celju in Črnomlju udeležil g. KACIJAN, kateri je nato prisotne seznanil z novostmi (zapisnik seje UO Sekcije Slovenije).

Kot je bilo sklenjeno na seji upravnega odbora IPA RK za Pomurje z dne  20.04.2009, je g. KACIJAN na seji upravnega odbora v Celju, izpostavil vprašanje, zakaj Sekcija ne nudi pomoči pri raznih prireditvah. Pri tem ni dosegel uspeha.

Glede pomoči Sekcije pri izvedbi prireditev je  bila posredovano obvestilo, da bodo nudili pomoč pri izvedbi REGATE in sicer 100 EUR.


K tč. 1


Prireditve, ki so bile izvedene v prvem polletju 2009 so vse zelo uspele.

-    veteranski nogometni turnir, je kljub slabemu vremenu uspel, sodelovale so 4 ekipe.
g. KACIJAN meni, da bo udeležba na takem turnirju vedno večja, saj se policisti
upokojujejo kasneje.

Igre na vodi – zelo uspešne, sodelovale so ekipe iz vse Slovenije, skupno 17 moških ekip in 4 ženske.

Ribičija v Gornji Radgoni – je tudi uspela, sodelovalo je 33 ribičev.

Kolesarski maraton v M. Toplica – sodelovalo 76 tekmovalcev, kar je tudi zelo dobro.   
 


Državno prvenstvo v keglanju bo predvidoma konec meseca septembra 2009. Pri tem  g. ZELKO predlaga, da se naj prireditev izvede konec meseca oktobra 2009, saj se konec meseca septembra začnejo bratve in bo slaba udeležba.

G. RIBAŠ predlaga, da se določi datum in da prvo obvestilo že v mesecu juliju na internet in intranet.

Dne 11.09.2009 bodo potekale Policijske igre v Odrancih, v primeru slabega vremena bo prireditev 18.09.2009.

G. KACIJAN je pohvalil udeležence nogometnega turnirja v Srbiji, saj so zasedli prvo mesto, kar je zelo uspešno. Pri tem se g. ŠOBAK zahvali za pomoč, ki je udeležencem nudila IPA.


K tč. 2

Predsednik pove, da je potrebno nabaviti nekaj promocijskega materiala, pri tem je upravni odbor sprejel SKLEP:

- Do naslednje seje UO se bodo zbrale ponudbe za izdelavo oz. tiskanje etiket in nosilnih vrečk z napisom IPA in ponudbe za druge izdelke, ki bi lahko prišli prav kot promocijski material. Na naslednji seji se bodo ponudbe pregledale in se bo določil višina oz. znesek za promocijska darila.

Pri tem bo g. HABULIN poskrbel za ponudbo za tiskanje etiket

Ga. ŠIPLIČ HORVAT Vesna bo poskrbela za ponudbo za izdelavo nosilnih vreč z napisom IPA.

Predsednik je prisotne seznanil, da je uredil podaljšanje uporabe internetne strani.

G. NEMEŠ se je pozanimal, kako je s včlanitvijo delavcev upravnih enot. Seznanjen je bil, da lahko to sklene le kongres, ki bo v januarju 2010. Do kongresa morajo predstavniki Upravnih enot dati vlogo na Sekcijo za sprejem v članstvo IPA.


Seja je bila zaključena ob 13.10 uri.
ZAPISNIKAR:                                                                             PREDSEDNIK:
ZORJAN Renata                                                                          RIBAŠ Drago
© Regionalni klub IPA za Pomurje 2022
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si