Seja upravnega odbora IPA
Z A P I S N I K

upravnega odbora IPA Regionalni klub za Pomurje dne 21.01.2009 ob 13.00 uri v sejni sobi  PP M. Sobota.
PRISOTNI: predsednik RIBAŠ Drago,  PRŠA Jožef, KACIJAN Danilo, PUCKO Biserka,                                      

                      ŠOBAK Janko, REIHS Karel, KAROLY Karel,  SRAKA Marjan, ZELKO 
                      Miroslav, ŠERUGA Denis, NEMEŠ Andrej, HABULIN Tomislav,
                      KEPE Mandred, HOZJAN Damjan – zapori, predstavnik Carine

  UPRAVIČENO ODSOTNI: ŠKERLAK Slavko,

   D n e v n i  r e d :

1. Letni načrt 
2. Članarina
3. Razno

Predsednik g. RIBAŠ pozdravi prisotne in prosi prisotne, da mu posredujejo podatke prireditev, da se bodo objavili na internetu.
 
-          21.03.2009 – nogometna tekma med duhovniki in policisti g. KACIJAN
-          30.05.2009 – nogometna tekma g. KACIJAN
-          30.05.2009 – ribiško tekmovanje v Gornji Radgoni – g. HABULIN
-          Igre na vodi – datum naknadno, bo nekje junija 2009
-          Keglanje – datum naknadno

  Glede popustov je bilo preverjeno le nekaj pogodb in sicer:
 
-          PINKI s tekstilom v Gornji Radgoni – še naprej bo popust
-          GOSTILNA JAKLIN – Lendava – še naprej popust

Za vse je potrebno priskrbeti točen naziv in davčno številko, da se sestavi pogodba o sodelovanji.
 
Do naslednje seje morajo tudi druge enote preveriti pogodbe.

Predsednik je vse prisotne opozoril,d a do naslednje seje pripravijo finančni načrt za prireditve.

  K tč. 2

Prisotni so predali članarino IPA za leto 2009 blagajničarki PUCKO Biserki.
Prisotni so bili obveščeni, da morajo predati vse kartice do 28.02.2009, v nasprotnem primeru se bodo zaračunale kot prevzete.

  K tč. 3

G. HABULIN je postavil vprašanje: ali je možno včlaniti v IPO donatorje. Predsednik mu pove, da to ni mogoče. Lahko pa dobijo komercialne nalepke, na katerih ni številk.
 
G. KEPE obvesti prisotne, da PPP M. Sobota pripravlja izlet v Nemčijo s tekmovanjem. V tej zvezi so poslali prošnjo za pomoč pri izvedbi. O prošnji se bo razpravljalo na naslednji seji.
 
G. HABULIN obvesti prisotne, da je sestavljena ekipa, ki se bo udeležila regate v jadranju. V tej zvezi bodo zaprosili za pomoč. Regata bo od 12.09.2009 do 18.09.2009.
Na upravni odbor so prispele pristopne izjave in sicer:

-          DVORŠAK Andrej
-          POTOČNIK Odisej
-          SVETEC Dejan
-          KOTNJEK Jožef
-          HERBAJ Ksenija
-          FERENČAK Branko
-          REŽONJA Robert
-          LEBAR Benjamin
-          ČASAR Andrej
 
Prisotni so potrdili članstvo.
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

ZAPISNIKAR:                                                                             PREDSEDNIK:

ZORJAN Renata                                                                          RIBAŠ DragoUK Swiss replica watches for men at affordable prices can be find from this website.

Hot rolex fake watches online uk for men are available on this web.
© Regionalni klub IPA za Pomurje 2022
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si