Občni zbor 2008
Na podlagi 1. točke, 3. odstavka 23. člena  Statuta Regionalnega kluba IPA za Pomurje je Upravni odbor na svoji seji dne 17.09.2008 sklenil, da bo sklical redni občni zbor društva.

Spoštovani!

Vabimo Vas, da se udeležite letnega občnega zbora IPA Regionalnega kluba za Pomurje, ki bo izveden

                                      Dne 10.10. 2008 ob 19.00 uri

Več si preberite v nadaljevanju in na strani OBČNI ZBORI

V Moravskih Toplicah v Taverni hotela Ajda z naslednjim dnevnim redom:

1.    Izvolitev organov občnega zbora

-    delovnega predsedstva v sestavi predsednika in dveh članov
-    zapisnikarja in
-    dveh overovateljev zapisnikov

2.    Ugotovitev navzočnosti

3.    Pregled in sprejem zapisnika prejšnjega občnega zbora

4.    Podaja poročil

-    o delu kluba – predsednik
-    športna dejavnost g. Kacijan
-    o blagajniškem poslovanju
-    poročilo nadzornega odbora

5.    Razprava o poročili in sprejem poročil

6.    Obravnava predloga sprememb in dopolnitev statuta kluba in poslovnika o delu upravnega           odbora na predlog upravnega odbora društva

7.    Glasovanje o sprejemu statuta in poslovnika o delu upravnega odbora

8.    Predlog nove sestave upravnega odbora, predsednika društva in podpredsednika, razprava in glasovanje

9.    Predstavitev programa dela kluba za leto 2009, razprava in sprejem

10.    Podelitev priznanj Sekcije IPA R Slovenije
                                       
                                                      predsednik Regionalnega kluba IPA za Pomurje
                                                                             Drago RIBAŠ

Kot vsako leto bomo lahko ostali tam tudi na večerji in zabavi. Prilagam menu, ki ga je pripravilo Zdravilišče Panonske terme, del cene za večerjo bo plačal klub, del pa plača vsak sam in pijača po končanem občnem zboru  je v lastni režiji.Prosim, če sporočite prijave članom upravnega odbora iz enote ali službe ti pa predsedniku kluba do 8.10.2008. Cena večerje je enaka za člana/nico in morebitnega spremljevalca/ko.


MENU   10 €                

Goveja juha z rezanci                
Svinjski file po Panonsko            
Zelenjavni zavitek-Ajdov ocvrtek         
Zelenjava na maslu                
Sestavljena solata
Zavitek jabolčni in sirov           
The Swiss movement omega replica watches uk with best quality are worth having.

US best 1:1 cheap rolex replica watches online store: www.nicewatcheshop.me.

© Regionalni klub IPA za Pomurje 2024
Ul. Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.: ++386 02 532-14-53, Fax : ++386 02 526-80-42, E-pošta: drago.ribas@policija.si